Oferta / Entoletery
entoletery

Entrolery

STERYLIZATORY

Przeznaczenie:

Entoleter – sterylizator przeznaczony jest do dezynsekcji- tj. niszczenia szkodników zbożowo-mącznych we wszystkich stadiach rozwojowych (jaja, larwy, owady), występujących zarówno w formie jawnej jak i ukrytej, zarówno w zbożu jak i w mące.

Ponadto urządzenie to rozdrabnia ciała sypkie (wymiela kaszę i miały pszenne) na zasadzie oddziaływania siły odśrodkowej.

Entoletery FME-3A stosuje się do wymielania kaszek i miałów; zalecany jest do linii przemiałowych w młynach z transportem grawitacyjnym. Entoleter FME-3B służy do sterylizacji ziarna natomiast entoleter FME-3C do sterylizacji mąki.

Zasada działania:

Przerabiany produkt podawany jest dwoma skośnie umieszczonymi wlotami na środkową część tarczy entoletera – sterylizatora, na której zostaje przyśpieszony i odrzucony z dużą siłą na twardą ścianę korpusu lub na pierścień rzutowy, a następnie opada na dno korpusu na dalszy ciąg technologiczny lub opada grawitacyjnie poprzez wylot na dalszy etap ciągu.

Montaż:

Urządzenia te mogą być instalowane w pozycji stojącej lub podwieszonej.

TypMoc [kW]Wydajność [Mg/h]Obroty synchr. wirnika [obr./min/]Typ silnikaMasa [kg]
FME – 3A5,5 8 ÷ 10 3000Ske 132S-2A220
FME – 3B7,5 6 ÷ 9 1500Ske 132M-4234
FME – 3C5,5 4,5 ÷ 5 3000Ske 132S-2A220

FME-1, FME-2

Przeznaczenie:

Entoleter – sterylizator przeznaczony jest do dezynsekcji- tj. niszczenia szkodników zbożowo-mącznych we wszystkich stadiach rozwojowych (jaja, larwy, owady), występujących zarówno w formie jawnej jak i ukrytej, zarówno w zbożu jak i w mące.

Ponadto urządzenie to rozdrabnia ciała sypkie (wymiela kaszę i miały pszenne) na zasadzie oddziaływania siły odśrodkowej.

Entoletery FME-3A stosuje się do wymielania kaszek i miałów; zalecany jest do linii przemiałowych w młynach z tranEntoleter typu FME-1 i FME-2 zalecany jest do linii przemiałowych (do rozdrabniania kaszek i miałów) w młynach z transporterem pneumatycznym. Zastosowanie entoleterów typu FME-1 i FME-2 w młynach z transportem grawitacyjnym stwarza konieczność dodatkowego jego aspirowania w celu odprowadzenia nadmiaru powietrza.

Zasada działania:

Przerabiany produkt podawany jest dwoma skośnie umieszczonymi wlotami na środkową część tarczy entoletera – Rozdrabnianie uzupełniające (wymielanie) kaszek i miałów odbywa się na zasadzie oddziaływania siły ośrodkowej. Entoletery montuje się pomiędzy mlewnikami a odsiewaczami danego pasażu (z reguły po I,II i III wymiale). Przerabiany produkt podawany jest wlotem na centralną część tarczy entoletera, na której zostaje przyśpieszony i odrzucony z dużą siłą na twardą ścianę korpusu entoletera lub na pierścień rzutowy w przypadku gdy entoleter stosowany jest jako sterylizator, a następnie opada na dno korpusu, stąd zostaje usunięty pędem zawirowanego powietrza poprzez wylot z korpusu na dalszy ciąg technologiczny. W celu ułatwienia oczyszczania korpusu entoletera z zalegającej masy rozdrobnionego materiału bez potrzeby demontażu pokrywy górnej, pierścienia i tarczy wyposażono korpus w jego dolnej części w trzy otwory zabezpieczone w czasie pracy pokrywami.

Montaż:

Entoletery montuje się w lini technologicznej rozdrabniania kaszek i miałów pomiędzy odlewnikiem a odsiewaczem danego pasażu (z reguły stosuje się je po 1,2 i 3 wymiale). Urzadzenie to może być instalowane w pozycji stojącej lub podwieszanej.

TypMoc [kW]Wydajność [Mg/h]Obroty synchr. wirnika [obr./min/]Typ silnikaMasa [kg]
FME – 14,01,23000Ske 112M-2165
FME – 27,5 2,63000Ske 132S-2A185
FME – 25,5 4,03000Ske 132S-2B205